Mga Pangarap

Ang pangarap ay para sa lahat.  Bakit ba nauuso ang mga social networking sites ngayon?  Dahil sa pangarap.  Dahil sa mga taong nangangarap.  Dahil bilang tao, lahat tayo ay may pangarap.  At kung wala ka mang naiisip na pangarap ngayon, baka may pumapangarap sayo, hindi mo lang alam.  Ang pinakamaganda ay libre ito.

Inaanyayahan namin na ibahagi ninyo ang inyong pangarap sa pagpunta sa "Sentro" at pag-click sa lobo sa gawing kanan.  Subukan niyo ring bisitahin ang aming pahina sa iba't ibang oras ng araw o gabi :D

Kaunting Paalala:

1.  Bigyang halaga at kaukulang respeto ang lahat ng mga nangangarap.  Libre ito, wag natin kontrahin ang mga positibong enerhiyang binibigay ng ating mga isip.

2.  Mino-monitor ng Libre ang Mangarap ang mga pangarap at hindi maaring mailathala dito ang mga paksang bastos, nanlalait, nagbabanta, nakakabagabag at ang SPAM!  Nasa diskresyon ng Libre ang Mangarap ang pagpalit o pagbura ng iyong ipinasa.

3.  Limitado sa 5-140 titik ang pangarap at kung marami kang pangarap, isubmit ito ng hiwalay hiwalay. 

4.  Maaari mong ilathala ang iyong pangarap sa iyong Facebook, Twitter o Google +.  Maaari ka ring magkomento sa mga pangarap ng iba.

  Marami ring iba pang mensahe ang Libre ang Mangarap sa iba't ibang social media accounts nito. Maaring sundan o bisitahan ang mga sumusunod:
Libre ang Mangarap Facebook Page Libre ang Mangarap Twitter Libre ang Mangarap Pinterest

5. Maging inspirasyon sa kapwa nangangarap. 

 

Maraming salamat!